What is iPV ?

iPV stands for Industrial park of Viljandi, also known as Maeltkula Toostuspark in Estonian.Viljandi county welcomes entrepreneurs, businessmen and investors from all over the world to come and invest in this dynamic and beautiful county.
  • Euroopa Liit ja Euroopa Sotsiaalfond toetasid projekti EU50580 raames tööstus ja ettevõtlusalade juurde avaliku tugitaristu arendamise toetamise meetme alt Iva tee rekonstrueerimist  874 433,25 EUR toetusega.
  • Projekti tulemusena valmib täielikult rekonstrueeritud, mustkatte alla viidud, valgustatud ja kergliiklusteega tee mis parandab seal paiknevate ettevõtete ettevõtluskeskkonda, liiklusohutust ning avardab võimalusi uute ettevõtete tekkimiseks tööstuspiirkonda.

Geographical location